ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

http://www.icimod.org/

ICIMOD believes in a future where the region’s mountain people can experience enhanced livelihoods, equity, and social and environmental security; where they can adapt to climate, environmental, and socioeconomic change; and where future generations of mountain and downstream populations can enjoy the benefits and opportunities afforded by the region’s natural endowment. ICIMOD foresees a future in which the role of the Hindu Kush Himalaya (HKH) as the water tower for more than a billion people, as a cultural and spiritual hub, as the home of global biodiversity hotspots, as a significant ecological buffer zone, and as a source of resources and services for mountain and lowland people is upheld, valued, and recognized globally and regionally.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Highland Farming