ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Seeds, Fruit

A tall palm. It grows 20 m high. The trunk can be 25-35 cm wide. The crown is nearly rounded. There are 15-19 leaves. The leaves are 3.1-4 m long. There are regularly spaced leaflets. They grow in a single flat plane. The flowering stalk is borne among the leaves. They are crowded among the leaf bases. The fruit have one seed. They are oval and 3.5-4 cm long by 2 cm wide. They are reddish.


Collections