ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Beth Doerr and Nate Lehmkuhl

Event: ECHO East Africa Highlands Symposium 2014 (2014-10-28)

Access to clean drinking water remains one of the greatest challenges in the world. The BioSand Filter is one method that can be used for purifying water at the household level. With this filter, contaminated water is filtered through a natural biological layer and then layers of sand, pebbles and stones. The BioSand Filter can be made using local materials and is a low-cost system that removes suspended sediments and other impurities from water in order to make it safer for human consumption. 


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Biosand Water Filters

နယ်ပယ်ဒေသ

East Africa