ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

parasitesandvectors.biomedcentral.com/arti...138-0

Abstract, Parasites and Vectors, 2017

Tick infestation is the major problem for animal health that causes substantial economic losses, particularly in tropical and subtropical countries. To better understand the spatial distribution of tick species and risk factors associated with tick prevalence in livestock in Pakistan, ticks were counted and collected from 471 animals, including 179 cattle, 194 buffaloes, 80 goats and 18 sheep, on 108 livestock farms in nine districts, covering both semi-arid and arid agro-ecological zones.