ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: David Yayravi

Event: West Africa Anglophone Forum 2015 (2015-03-26)

Aquaponics looks like a real solution to food poisoning and environmental degradation through the extensive use of agro-chemical products. This method of food production which sees a symbiotic relationship between fish farming and crop farming is safe way of producing food naturally as God intended it to be. The greatest advantage here is that nothing is wasted. The fish droppings serve as fertilizer to the crops and the water is recycled to be used by the fishes.