ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Flowers, Leaves, Root, Herb, Vegetable, Bulb, Sprouts

An onion like plant without a bulb and with flat leaves. It grows one year, then flowers the next. There is one bulb. There can be bulblets. The covering is white. The leaves are flattened and vary from 40-100 cm long by 1.2-2.5 cm wide. Many flowers are produced in a large flower head where small flowers are on equal length stalks forming a ball.