ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

http://www.morningstarfishermen.org/

Morningstar Fishermen is an international aquaponics research and training facility located in the beautiful rolling hills of Dade City, Florida, only 25 minutes north east of Tampa. Our main hatchery and training facility has over 65,000 gallons of tank space, wet labs and classrooms. We also have 30,000 gallons of enclosed exterior tanks.

Morning Star Fishermen is a Christian organization committed to healthy and sustainable living for all. We are currently training people, around the world, to implement aquaponics as one solution to world hunger. Through our actions, we hope to share God’s unconditional love for all people. Our faith is at the heart of all we do.

Our goal always stays the same, we educate people in a way that encourages and prepares them to teach others.