ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Fruit

A small tree or shrub. It grows to 10 m tall. It forms a dense cone shaped crown. The leaves are in pairs and have wavy edges. They are simple and rich green. They are 10 cm long. They taper to the base. The flowers are yellow and showy. They are in long racemes. The petals have wavy edges. The fruit is oval and fleshy. The fruit are small and orange with a sticky pulp. They are 2.5 cm across. They are edible. They are cream coloured and have the consistency and texture of peanut butter.


Collections