ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.bioversityinternational.org/e-libra...versity/

Farmers have developed a range of agricultural practices to sustainably use and maintain a wide diversity of crop species in many parts of the world. This book documents good practices innovated by farmers and collects key reviews on good practices from global experts, not only from the case study countries but also from Brazil, China and other parts of Asia and Latin America.

A good practice for diversity is defined as a system, organization or process that, over time and space, maintains, enhances and creates crop genetic diversity, and ensures its availability to and from farmers and other users. Drawing on experiences from a UNEP-GEF project on "Conservation and Sustainable Use of Wild and Cultivated Tropical Fruit Tree Diversity for Promoting Livelihoods, Food Security and Ecosystem Services", with case studies from India, Indonesia, Malaysia and Thailand, the authors show how methods for identifying good practices are still evolving and challenges in scaling-up remain. They identify key principles effective as a strategy for mainstreaming good practice into development efforts. Few books draw principles and lessons learned from good practices. This book fills this gap by combining good practices from the research project on tropical fruit trees with chapters from external experts to broaden its scope and relevance.