ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Fruit

A small shrub or tree. It grows 1-8 m high. The trunk is 2-10 cm across. It has an appearance like a strawberry guava tree. The leaves are opposite and simple. They are 8-10 cm long by 4-6 cm wide. The flowering stalks have 1-3 flowers. The flower stalk is 1-1.5 cm long and large and hairy. The fruit are round or pear shaped but like common guava. They occur singly on new growth. They are 2-3 cm wide. The skin is yellow. The pulp is white and acidic. There are several seeds.