ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://restoration.elti.yale.edu/

In order to effectively incorporate human needs into forest restoration and conservation, it is important to pursue efforts to protect and enhance the livelihoods and well-being of people involved in or impacted by local land management. Yet, this process is not always straightforward.

These featured articles explore the relationship between forest restoration and local livelihoods. Drawing on case studies from five distinct regions, all exemplify unintended consequences that emerge when local livelihoods are not comprehensively considered and shed light on the complex, multi-dimensional, and multiscale processes that are required to incorporate local livelihoods into restoration initiatives.