ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.fftc.agnet.org/library.php.../library.php

Compost is well known to be a good organic fertilizer and soil conditioner. It is a product derived from the decomposition of organic matter or agricultural wastes. In normal circumstances, it takes about four to five months to get compost from the composting process. However, a new technique of composting, which was developed in Korea, helps to shorten the decomposition period to only three weeks.

The new technique is similar to the normal organic decomposition process, except that it involves the inoculation of the compost heap with cultured indigenous microorganisms.

This technique involves two major steps. The first is preparing the indigenous microorganisms (IMO) inoculum, the second is preparing the compost heap.

Department of Agriculture, Serdang, Selangor, Malaysia, 2003


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Compost

နယ်ပယ်ဒေသ

Asia