ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://www.purewaterfortheworld.org/why-water/

For over 15 years, we have continued to expand our reach and impact, bringing sustainable and effective safe water and sanitation solutions to communities across Central America and Haiti. To date, we have reached over 750,000 individuals, across more than 200 communities.

  • Each year, almost one million deaths are attributed to unsafe water, sanitation and hygiene practices. (Source)
  • > 800 children, under the age of 5, die every day from diarrhea linked to unsafe water and poor sanitation. These illnesses are preventable and treatable(Source)
  • >800 million, of 2.2 billion people without reliable access to safely-managed water at home, do not have a basic drinking water service. (Source)
  • 3.6 billion people have no access to safely managed sanitation; 494 million still practice open defecation (Source)
  • At least 2 billion people use a drinking water source contaminated with feces. (Source)
  • Women and girls are responsible for water collection in eight out of ten households with water off-premises. (Source)
  • About 122 million people collect their drinking water from surface water, such as ponds and streams. (Source)
  • 3 billion people still lack basic hand-washing facilities at home. (Source)
  • 29% of schools lack basic drinking water services, impacting 546 million schoolchildren; 28% lack basic sanitation services, impacting 539 million schoolchildren; and 42% o not have basic hygiene services, 802 million schoolchildren (Source)
  • Globally, 80% of the people who have to use unsafe and unprotected water sources live in rural areas. (Source)

နယ်ပယ်ဒေသ

Latin America and ...