ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

http://www.growbiointensive.org/partners_main.html

Through its trainings and publications, Ecology Action has catalyzed projects worldwide. 

The projects below had their beginnings through connections with Ecology Action or through people who had connections with us. All of the projects have since put down strong roots and have been the means by which hundreds of thousands of people have learned how to successfully grow their own food.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Biointensive