ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

http://biochar.ucdavis.edu/

Biochar research, although still in its infancy, has generated much interest as a soil amendment due to its potential for increased soil fertility, water holding capacity, greenhouse gas reduction and carbon sequestration. The relatively low entry barrier to biochar manufacturing has resulted in many suppliers producing boutique biochars which make use of a variety of feedstock materials. Even with the current public interest in this material, our understanding of how biochar properties impacts the potential benefits is largely inadequate. This deficit in basic biochar science makes it difficult for biochar end users to make informed decisions regarding the specific biochar properties to consider when selecting a particular biochar for their use.  The idea for this database arose from this research conducted in the Parikh Environmental Soil Chemistry Laboratory at University of California, Davis which aimed to determine trends in biochar physical and chemical properties based on feedstock source. The UC Davis Biochar Database was launched as an open-access resource to facilitate bridging this gap.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Biochar