ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible portion: Gum

A tree. It grows 25 m tall. The trunk can be 60 cm across. The bark is smooth and powdery. The throns are straight and white in pairs and 10 cm long. The leaves have spines. The flowers are yellow and in round heads. The fruit are yellow brown pods. They are 13 cm long and flat. They are slightly constricted between the seeds and break into segments.

It is a tropical plant. It grows between 40-2,100 m above sea level. It can grow in arid places.