ဤအရာ Video သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Akvofoundation

Demonstration on how to make charcoal briquettes, by Amy Smith of D-Lab, MIT (http://web.mit.edu/d-lab/). For more information, please contact charcoal@mit.edu. The charcoal is made from agricultural waste materials using an oil drum. In this case maize stalks were used. The charcoal is compressed to briquettes using a simple hand-operated press. The demonstration was held during the IPIDAT 2009 meeting.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Charcoal