ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Root, Leaves, Flowers, Vegetable

A plant which can re-grow year after year from the thickened roots. It has several stems. The stems are woody and have some branches. Plants grow up to 2 or 3 metres high. Stalks have distinct scars where leaves have fallen. The leaves tend to be near the ends of branches. The leaves are divided like the fingers on a hand. The leaves have long leaf stalks. The leaves have 3-7 long lobes which can be 20 cm long. These are widest about 1/3 of the distance from the tip and taper towards the base. The colour varies. It produces several long tubers. These can be 50 cm long by 10 cm across. The flowers are on short stalks around a central stalk. They are produced near the ends of branches. The female flowers are near the base of the flower stalk and the male flowers higher up.