ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.accessagriculture.org/healthier-...o-organisms

Access Agriculture Training Video

Mix concentrated E.M. from the farm shop with molasses and water, and let it ferment for a week. You can also make your own solution of good micro-organisms with local materials. You can mix the activated solution with water to use on any crop, to soak your seed or to enrich the soil and make it healthier. By doing so, you will harvest a bigger, better crop with fewer pests and diseases.

Available Languges: 

BanglaEnglishFrench