ဤအရာ Plant သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Español, English,
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

ဖေါ်ပြချက်

Clitoria ternatea is a climbing, vining, tropical legume. Leaves are pinnately compound, each bearing 5-7 leaflets. Flowers occur in singles or pairs, are 4 cm wide, and are colored deep blue or solid white. These give way to pubescent, flat pods, that, upon maturation, dehisce (split and burst open) violently, dispersing seed widely.

အသုံးပြုသည်။

C. ternatea is a highly palatable, protein-rich forage crop for livestock. It can be fed fresh, or dried and stored as hay fodder. C. ternatea also serves as a green manure cover crop, fixing atmospheric nitrogen and building soil quality over time. Commonly, C. ternatea is utilized as an ornamental in home gardens and along farm structures.

ပျိုးထောင်ခြင်း

 • Elevation – up to 1800 m
 • Rainfall – 400-4300 mm/year
 • Soil Types – pH 4.5-9; prefers well-drained soils
 • Temperature Range – 15-32°C
 • Day Length Sensitivity – none
 • Light – prefers full sun

 

C. ternatea can be directly broadcast as a stand-alone forage at 12-15 kg/ha, or in association with other forage species. If utilized in a forage bank, row spacing should be 15-50 cm between-row. C. ternatea quickly colonizes disturbed areas; exercise caution in planting it where it could cause unwanted displacement of existing vegetation.

ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း

As a forage species, C. ternatea is quick to establish and mature, and as such, grazing can begin sooner for this species than many other leguminous crops. It is tolerant of relatively heavy rotational grazing. Seeds should be mechanically scarified. If scarification is not possible, then increase seeding rates accordingly.

သီးနှံဖျက်ပိုးများနှင့်ရောဂါများ

Cercospora spp., Rhizoctonia spp., and other fungal leaf diseases are of minor concern. Pests include caterpillars and grasshopper, as well as root knot nematode.

ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်အဟာရ

In some cultures, young pods are eaten as a vegetable, and flowers are used as a natural food colorant. C. ternatea is a good source of protein.

References

Clitoria Ternatea L.” Fact Sheet - Clitoria ternatea, 2017, www.tropicalforages.info/key/forages/Media/Html/entities/clitoria_ternatea.htm. Accessed 19 July 2019.

 

Ecocrop. 1993-2007. Secale cereale. Food and Agriculture Organization, Rome, Italy. ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/dataSheet?id=738. Accessed 19 July 2019.

 

Heuzé V., Tran G., Boval M., Bastianelli D., Lebas F., 2016. Butterfly pea (Clitoria ternatea). Feedipedia, a programme by INRA, CIRAD, AFZ and FAO. https://www.feedipedia.org/node/318. Accessed 19 July 2019.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Green Manures and ...

Collections

အများသုံးအမည်များ

 • English
  • Butterfly Pea
  • Kordofan Pea
  • Blue Pea
  • Asian Pigeon Wings
 • Thai
  • ดอกอัญชัญ
 • Spanish
  • Azulejo
  • campanita morada
  • conchita azul
  • Diego
  • papito

မျိုးကွဲများကြည့်ရန်