ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible parts - Leaves, Flowers, Bark, Fruit, Nectar, Vegetable, Root

A shrub or tree. It is straggling in form and almost a climber. It grows up to 7 m tall. The bark is fibrous. The leaves are 8-17 cm long by 2.5-8.5 cm wide. The leaves are grey green on top. They are lighter underneath, and hairy. The edges of the leaves have teeth. The flowers are in the axils of leaves. The sepals are yellow and the petals pinkish. The fruit are round and hairy. They have 4 deep lobes. They are brown to black. They are 5-8 mm across.

A tropical plant. In Kenya it grows up to 1600 m altitude. It grows on dry soils. It tends to be in drier regions. It grows in savannah woodland. It grows in the Sahel. It can re-grow after fire. It grows in areas with an annual rainfall between 200-800 mm. It can grow in arid places.