ဤအရာ Event သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  
September 12, 2022 08:30 - September 16, 2022 15:30
ECHO Asia Small Farm Resource Center, Thailand
Presented By: ECHO Asia Impact Center

Event Contact:

Hanni Oppel (echoasia@echocommunity.org)


Community Dvlpmt Education course flyer

 

This ECHO Asia CDE training workshop is designed to help community development workers improve the adoption rate of new technologies among smallholder farmers. The principles and practices are taken from standard CHE (Community Health Evangelism) training and applied to this specific focus. 

 

We will discover how core values enhance the process of adoption. We will explore how adults learn through the use of a key facilitated teaching style that peaks interest, engagement as well as retention and implementation.

 

Important considerations such as stakeholders, gatekeepers, champions, basic sociological & cultural factors, and the timeline sequence of when to introduce new technologies will be explored.

 

Other insights will be discovered, such as defining the roles of the outsiders introducing the new technologies, selecting agriculture communities/ individual farmers who have more capacity for new technologies, and suggesting practices that minimize risk and ensure long-term sustainability.


နယ်ပယ်ဒေသ

Asia