ဤအရာ Book သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

"Published in co-operation with the Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation" - T.p. verso.

Weed Control describes the basic biology of weeds and the characteristics of weed species.  The methods of control – manual, animal-powered and engine-drive, cultural and chemical control – are described and illustrated in detail together with the main herbicides and their application measures.  Preventative measures, and how to choose a control method, are included, to stress the importance of selecting the most appropriate measures.

Publication Details

  • Published: 1991
  • Publisher: Macmillan,
  • ISBN-10: 0333544498
  • ISBN-13: 978-0333544495
  • Dewey Decimal: 632.580
  • ECHO Library: 632.580 LAV
  • ECHO အာရှစာကြည့်တိုက်: PF.011