ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://www.africarice.org/

The Africa Rice Center (AfricaRice) is a pan-African Center of Excellence for rice research, development and capacity building. It contributes to reducing poverty, achieving food and nutrition security and improving livelihoods of farmers and other rice value-chain actors in Africa by increasing the productivity and profitability of rice-based agri-food systems, while ensuring the sustainability of natural resources.

AfricaRice is one of 15 international agricultural research centers of CGIAR, a global research partnership for a food-secure future. It is also an intergovernmental association of African member countries.

It was established under the name “West Africa Rice Development Association (WARDA)” by 11 African countries and officially began operating in 1971. Recognizing the strategic importance of rice in Africa and the effective geographic expansion of the organization, its Council of Ministers took a historic decision in 2009 to change the organization’s name to “Africa Rice Center (AfricaRice)”.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Rice