ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://www.chc.ucsb.edu/

We seek to improve the early detection and forecasting of hydroclimatic hazards related to food security, droughts, and floods while empowering decision-makers by providing improved climate analysis tools, data sets, and the on-ground support of CHC-affiliated field scientists. We aim to strengthen international disaster risk reduction efforts by advancing drought early warning science.

As an official Center, we hope to increase our reach and visibility to educate an engaged public on the devastation caused caused by climate disasters. By spotlighting climate hazards, we believe that public awareness of the necessity of timely scientific research and the development of operational techniques that quickly identify and quantify food insecurity will drastically increase.