ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

http://illinois.edu/emailer/newsletter/143444.html

After three years of INGENAES activities, we have seen exciting achievements in empowering and engaging women and men smallholder farmers. The many, diverse successes came out of building robust gender-responsive and nutrition-sensitive institutions, strengthening existing programs and projects to assess and respond to the needs of both male and female farmers, identifying proven mechanisms for providing improved EAS to female farmers, and promoting effective tools and approaches. Click below to read success stories centered around the hub of gender, nutrition, and agricultural development.

 


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Nutrition Gender