ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Português (pt), Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.accessagriculture.org/growing-an...ew-orchards

Access Agriculture Training Video

Cashew trees are mainly grown for their nuts and apples. In a well maintained cashew orchards and associated with annual crops, the trees produce more and yield nuts of good quality.

 

Available languages

Bambara   Bariba   English   Ewe   French   Kabyé   Kannada   Portuguese   Telugu