ဤအရာ Video သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Pete Kanaris GreenDreamsFL

(Part 2 of 2) If you love learning about edible plants best suited for the tropics or subtropics - or just love growing food, you will love this 2 -part video featuring so many new species & some really helpful advice!

This ultra-abundant 2.5-acre agriculture demo site is beating the odds in super harsh conditions (& for a reason). We bring you along on a virtual tour of the H.E.A.R.T Village in Lake Wales, Florida, where Josh Jamison, along with the interns & students, have created a simulation of various challenging situations & appropriate growing methods to prepare for providing aid while working abroad in developing countries where access to resources & nutrition is a concern.

Part 1 of 2


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Heart Village

Collections