ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Shoots, Roots

A large grass. It grows 3.7-4.5 m tall and 1.2-1.8 m wide. It forms clumps. It has rhizomes. The stems are like bamboo. They can be 6 m tall. The leaves are drooping and grey-green. They are 60 cm long. They have thick joints and slender stems. The flower plumes are feathery and purple at first but white later. They grow on second year stems in mild climates.


Collections