ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

This system was designed by Daniel Brännström. You can view a video of this system here: http://edn.link/aquavideo

The goal of this project is to place the fish farm in a 20 foot cargo container and connecting to the plant beds in a greenhouse or outdoor. In a standard 20 foot (about 6 m long) container, 2 tanks with fish will be placed which have a total volume of 6 m3 of water. It is possible to produce about 400 kg of fish in 8-10 month. Connecting to the container a small greenhouse and/or outdoors, where tomatoes, cucumbers, lettuce and other locally desirable vegetables will be grown in plant beds filled with gravel. Between 2500-3500 kg vegetables can be grown in the same time.


Articlesတက်(ဂ)(Tagged)များ

Aquaponics Fish Farming