ဤအရာ Book သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

ဤစာမျက်နှာကိုရနိုင်ရန်ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ပါ(စိုင်းအင်လုပ်ပါ)။ [ ဝင်သည်(ဆိုင်းအင်) ]

ECHO လူထုဝန်းကျင်သည်ECHO ၏အသင်းဝင်အားလုံးနီးပါးတို့အား အွန်လိုင်းအထောက်အကူများကိုသာမက ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သားများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဆက်သွယ်နိုင်မှုကိုကူညီရန်ဆက်သွယ်ရေးကရိယာများကိုလည်းပေး သည့် လူထုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပေးထားသောအထောက်အကူတို့၏အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် အသင်းဝင်များတို့သည် အများစုကိုရယူနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ အသင်းဝင်ရန် လျှောက်ထား ခြင်းမှာ အခမဲ့ဖြစ်၍ အထူးအကျိုးအမြတ်များကိုနိုင်ငံအရပ်ရပ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်သားများအား ပေးပါသည်။ [ မှတ်ပုံတင်သည်။ ]


This is a new edition of Herald Press's all-time best-selling cookbook, helping thousands of families establish a climate of joy and concern for others at mealtime. The late author's introductory chapters have been edited and revised for today's cooks. Statistics and nutritional information have been updated to reflect current American and Canadian eating habits, health issues, and diet guidelines. The new U.S. food chart—My Plate—was slipped in at the last minute and bplaced alongside Canada's Food Guide. But the message has changed little from the one that Doris Janzen Longacre promoted in 1976, when the first edition of this cookbook was released. In many ways she was ahead of her time in advocating for people to eat more whole grains and more vegetables and fruits, with less meat, saturated fat, and sugars.