ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Español (es), Kiswahili (sw), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

This collection contains resources and photos from the ECHO Asia SRI Workshop in July 2021  1. 2014-06-14 This article is from ECHO Asia Note #21 This article contains diagrams of the SRI RollingMarker, Rotary Weeder, and Grass Cutter discussed in other articles from Echo Asia Note 21.
  2. This presentation was given in July 2021 at the ECHO Asia Small Farm Resource Center
  3. Short video showing the single seedling planting technique of the System of Rice Intensification (SRI).
  4. These are images from the Workshop https://www.echocommunity.org/en/resources/2966f43b-e992-45f2-aae3-5c6743fb66be

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about 2021 ECHO Asia SRI Workshop and Planting Day


More Related Resources

စာအုပ်များ

Find books about 2021 ECHO Asia SRI Workshop and Planting Day

Related Topics

နယ်ပယ်ဒေသ

Asia

Collections