ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/

Launched in 2012 by the Gut Microbiota and Health section of the European Society for Neurogastroenterology and Motility (ESNM), our mission is to share knowledge and promote debate regarding gut microbiota. Our goal is to raise awareness and interest on the gut’s bacterial community and its importance for our health and quality of life, both among the scientific and medical community and society in general.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Journal