ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en), Français (fr),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.accessagriculture.org/collecting...fruit-flies

Access Agriculture Training Video

One fruit fly can lay a few hundred eggs during her life. Fruit flies puncture the skin of fruit to lay their eggs, which cause the fruit to drop prematurely and rot. The worms that hatch from these eggs leave the spoilt fruit after one week and crawl into the soil where they develop into fruit flies. From one infested fruit many fruit flies can develop, so never leave any fruit on the ground in the open air.

 

Available Languages: 

Bambara,  English,  French,  Kiswahili,  Peulh / Fulfuldé / PulaarWolof