ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Seeds, Leaves, Oil, Vegetable

An erect branched herb. It grows 30-180 cm tall. The stems are soft and hairy. The leaves are usually carried opposite one another. The leaves do not have stalks and they clasp the stem. The leaves have teeth along the edge and the surface is a little rough. The flower head is made up of many small flowers each capable of producing a seed. The fruit (called seeds) are black angled structures. They are up to 12 mm long. The seed inside is 3.5-5 mm long. There are about 250-300 seeds per gram.