ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Root, Leaves, Seeds - Flavouring, Vegetable

A root crop grown from seed. It normally grows a fattened root one year then forms a flower the next year. It can be 60 cm high and spread to 50 cm wide. The root is long in shape and orange in colour. The stem is erect, tough and furrowed. The leaves are feathery and divided 3 times. The leaves have a sheath clasping the stalk at the base. The flowers are white and lacy. They form a dense compound cluster at the top of the plant. Sometimes flowers are only produced into the second year of growth, depending on temperature.