ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible parts - Leaves, Fruit, Vegetable

A tree. It grows 10-15 m high. The bark is smooth. The branches are soft. The leaves are compound and divided 2-3 times. The flowers have a sweet scent. They are white and occur in loose flower arrangements. The fruit are long pods. The fruit are yellow when ripe. They split open to release seeds that have 3 wings.

A tropical plant. In Kenya it grows in sandy soils with a high water table. It grows between 390-1,250 m above sea level. It can grow in arid places. It grows in areas with average temperatures between 24-30°C.