ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Poriton: Fruit, Seeds, Flowers, Vegetable, Stems

A cactus which climbs. It has triangular stalks. Stalks can be 7 m long. It grows in soil and on rotting plant material. It has aerial roots enabling it to climb. The stems have joints and branched. The spine spots are spaced along the edge of the stems. They have a few short, dark spines. The flowers are white but yellowish-green on the outside and open at night. They are 30 cm long. The fruit are round and red, with long scales. Some varieties are pink or yellow. The skin is thin. The flesh is white with small black seeds.