ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://timothyschwartzhaiti.com/trees-in-haiti/

Using the MEVMS value chain research and presentation strategy described here, this paper provides a rapid summary of the Fruit, Lumber, and Charcoal value chains in rural Haiti. The research is based on literature review, focus groups and a 405 household survey in the Grand Anse conducted in January 2018 on behalf of Heks-Eper. [Go here to see the Full Report and here for Value Chain Only Report and here to find the Focus Group Transcriptions and Translations.]


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Haiti Biochar Lumber