ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

  1. အဓိက အရင်းအမြစ် 1992-07-24 Part of a series, this book is written principally for extension staff and other agricultural development officers, teachers and trainers who act in a similar capacity. Each book provides the background, information and knowledge necessary for a basic understanding of an aspect of agriculture,...
  2. အဓိက အရင်းအမြစ် 1991-07-01 Integrated Pest Management is an approach which combines different pest control techniques and integrates them into the overall farming system. This study shows the relevance of the IPM approach for African agriculture by giving an account of the rationale and historical development of IPM as...
  3. အဓိက အရင်းအမြစ် 1992-01-01 Includes chapters on: Principles of Preventive Crop Protection; Pests in Field and Store; Methods of Crop and Storage Protection; references; index. 2 editions
  4. အဓိက အရင်းအမြစ် 1995-01-01 This book is a must reading for all farmers and gardeners in southern Africa region- small scale, large-scale, commercial and subsistance farmers alike. This book aims to return us to a new co-operation with nature by offering a number of tried and tested methods to establish a long-term healthy...
  5. အဓိက အရင်းအမြစ် 1984-05-01 Suggests techniques for preventing diseases and pest damage, describes the problems that can develop with each kind of fruit and vegetable, and describes specific remedies. (2 Copies)

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about Book Key Resources - Integrated Pest Management


More Related Resources

စာအုပ်များ

Find books about Book Key Resources - Integrated Pest Management