ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.growables.org/information/Tr...uit/carissa.htm

Growables

Origin
Southern Africa (KwaZulu/Natal)

Description
The carissa is widely grown in Florida as an ornamental hedge. The plant is tough, can tolerate unfavorable conditions and will grow on barrier islands. The glossy, dark green foliage and beautiful white flowers provide visual appeal. The crimson fruit, which can be of very good quality, should not be permitted to go to waste. The carissa deserves recognition as an outstanding dual-purpose plant. 9


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Carissa Natal Plum Carissa grandiflora

Collections