ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://opendatakit.org/

Open Data Kit (ODK) is a free and open-source set of tools which help organizations author, field, and manage mobile data collection solutions. ODK provides an out-of-the-box solution for users to:

  1. Build a data collection form or survey (XLSForm is recommended for larger forms);
  2. Collect the data on a mobile device and send it to a server; and
  3. Aggregate the collected data on a server and extract it in useful formats.

တက်(ဂ)(Tagged)များ

Digital Toolbox