ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://en.reset.org/about

At RESET our world revolves around digital social and green innovations for sustainable development. Our focus is on ideas, projects and companies that use smart solutions to create positive change. On the RESET.org platform we showcase trends and case studies and provide background information, while as a not-for-profit organisation RESET supports ecopreneurs and social entrepreneurs with our expertise.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Journal Sustainability

Collections