ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Seeds, Pods, Fruit, Vegetable

A deciduous tree. It grows up to 30 m high. It has a large stocky trunk. It has small buttresses. The branches are heavy. The leaves are twice divided and feather like. They are deep green and there are 24 pairs of small leaflets and 50 larger leaflets. The flowers are small and greenish white. They occur in heads 1.5 cm across. The fruit is an ear shaped pod. It is 10 cm across and flat and coiled. It has several seeds.