ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

This collection contains resources and photos from ECHO Asia Biosand Water Filtration Workshops occuring on:

 • 15 October and 22 October 2021
 • 18 March 2022

Biosand Water Filtration Workshop flyer 1. This quick video demonstrates loading and lighting a Biochar TLUD (Top Lit UpDraft) system. This video was captured at the ECHO Asia Small Farm Resource Center on 22 October 2021
 2. 2022-03-18
 3. These are a few images from the Biosand Water FiltrationWorkshop on 18 March 2022.CLICK HERE to return toworkshop resources.
 4. These are a few images from the Biosand Water FiltrationWorkshop on 15 October 2021 CLICK HERE to return toworkshop resources.
 5. These are a few images from the Biosand Water FiltrationWorkshop on 22October 2021 CLICK HERE to return to workshop resources.
 6. 2021-01-01 Constructing A Multi-Barrier Water Treatment System Using Local Materials
 7. 2012-08-15
 8. 2021-01-01 Contamination of drinking water sources by disease causing microbial agents and chemical toxicants such as pesticides, pharmaceuticals, industrial wastes and fuel components is a growing worldwide problem. Microbiological water contaminants cause diarrhea, flu and other diseases. Many synthetic...
 9. The purpose of this handbook is to show the construction and operation of a JRO (“Jolly Roger Oven”) char manufacture system. The JRO costs $50-90 to build, and uses the waste heat given off by a high temperature gasifier char oven (lower unit) to make a smaller batch of low temperature retort...

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about ECHO Asia Biosand Water Filtration Workshop resources


More Related Resources

စာအုပ်များ

Find books about ECHO Asia Biosand Water Filtration Workshop resources

နယ်ပယ်ဒေသ

Asia