ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Frank Mollel

Event: ECHO East Africa Symposium On Appropriate Technology - Arusha TZ 2023 (2023-08-10)

Frank shares his experience with manure spreading and the impact that has been realized by farmers through his equipment. The manure spreader is an intermediate and scalable technology used to increase soil fertility and crop productivity by evenly spreading manure on fields. This machine includes a rotor shaft, manure guides, and clutch mounted on a cart drawn by an animal or motorbike. Most farmers apply manure by shoveling, while others burn it as waste because the process of spreading is too hard.


နယ်ပယ်ဒေသ

East Africa