ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Lytton John Musselman

Event: Symposium on Improving Nutrition in Dryland Areas (2018-08-08)

Session: African Witchweeds and Their Relatives—Biology, Sanitation, and Control

Biographical Information: Lytton John Musselman is Mary Payne Hogan Distinguished Professor of Botany at Old Dominion University and has researched Striga as a Fulbright Professor at the University of Khartoum; as a consultant to the Striga program at the International Institute of Agriculture in Ibadan, Nigeria; a program evaluator for the UNDP witchweed program in Cameroon and worked with universities and NARS in many African countries. He is presently the Lead Author of the Diagnostic Protocol for Striga spp. for the International Plant Protection Convention Secretariat (IPPC) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO/UN).
 


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Striga

နယ်ပယ်ဒေသ

East Africa