ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.ijastnet.com/journals/Vol_2...ber_2012/12.pdf

Abstract,  International Journal of Applied Science and Technology, October 2012

Although, there are various reuses of grey water but this study is limited to one type of reuse- irrigation. The objective of this project is to design and construct a filter for grey water reuse for irrigation of not less than one hundred (100) household. To achieve this objective, samples were collected from one hundred households within the University of Nigeria, Nsukka campus and its environs. Laboratory tests were conducted on these samples and they revealed the presence of BOD, TSS, nitrate, PH, Coliform etc, whose values varies when compared with that of the parameters for standard irrigation water. This gave me insight to the kind of treatment and filtration medium that would be required. From the results obtained a slow sand filter bed for not more than one hundred households was designed and constructed. It is hoped that this project would be of great help to developing countries of the world most especially, countries affected by drought, to ameliorate their water resources need.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Graywater Greywater Irrigation

နယ်ပယ်ဒေသ

West Africa