ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.unscn.org/en/forums/discus...ion-groups/ag2nut

We are a global network of professionals working on issues pertaining to the intersection of agriculture and nutrition. The group is informal, and designed to facilitate information sharing and networking.

This Community of Practice arose in June 2010 when a number of DC-based professionals discovered that all were asked to write policy briefs on how to link agriculture and nutrition. The group formed to support knowledge-sharing and harmonization of guidance to these varied institutions.

The main activities are 4-5 thematic webinars per year with a topic proposed by a group member, and an announcement-only email list. The CoP is hosted by UNSCN. Anna Herforth, Cecilia Gonzalez and Emily Levitt Ruppert serve as group coordinators. Please send recommendations for improvements to the group or themes for the webinars to ag2nut@gmail.com.

The outcomes of the group evolve with the needs of the members. We aim for this to be a useful place for sharing resources to build a common evidence pool. Note, the email list is not a discussion forum. Members are requested to send announcements/information dissemination messages. Conversations largely occur via conference calls, or privately among members of the community. There is also an Ag2Nut LinkedIn Group where members can engage in discussion via the posts comments feature, as well as post about opportunities/availability to collaborate in Ag2Nut related work.

Thank you for your cooperation and for being part of this diverse community!