ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Français (fr), Español (es), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.accessagriculture.org/neem-seed-...nel-extract

Access Agriculture Training Video

Unlike most botanical insecticides, the plants can take up neem extracts through their roots and leaves, spreading the material throughout the plant tissues. For this reason, neem can help control pests like leaf miners, which feed inside leaves and are normally not affected by sprays that only cover the outside of the plant.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Chichewa / Nyanja   Dioula   English   Fon   French   Kinyarwanda / Kirundi   Kiswahili   Luganda   Marathi   Mooré   Spanish   Tumbuka